BTW vrij tanken in Bunschoten

Zaterdag 5 mei tank je BTW vrij!

Je kan gebruik maken van deze actie van 9:00 uur tot 21:00 uur

Voorwaarden Locatie SuperTank Bunschoten BTW-Vrij tanken actie

De kortingsactie ‘SuperTank BTW-Vrij tanken’ wordt georganiseerd door BOL Kreditank B.V. gevestigd aan de Noord 57 8250AB in Dronten.

 1. De actie op het SuperTank Tankstation is herkenbaar aan het promotiemateriaal. De duur van de actie is van 09:00 uur tot 21:00 uur.
 2. De actie is alleen geldig op de locatie Bunschoten op 5 mei 2018 van 9.00 tot 21.00 uur.
 3. De korting is niet inwisselbaar voor geld.
 4. Tijdens de actie vervalt de reguliere korting. De SuperTank BTW-Vrij tanken actie, is geldig op Euro ongelood 95 en Diesel en wordt berekend vanaf de Landelijke Advies Prijs die SuperTank hanteert, deze is terug te vinden op de website www.supertank.nl. De prijs welke op deze actiedag aan de pomp betaald wordt, is de prijs inclusief de SuperTank BTW-Vrij tanken actie.
 5. Het is niet toegestaan om jerrycans of andere mobiele opslagmiddelen met brandstof te vullen. Uitsluitend het vullen van de originele tank van een voertuig is geoorloofd.
 6. Voor deelname aan deze actie dient de deelnemer 18 jaar of ouder te zijn.
 7. SuperTank, en haar medewerkers, zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze verband houdende met deze actie.
 8. SuperTank is gerechtigd naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de voorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
 1. Aanwijzingen van deze medewerkers dienen opgevolgd te worden. Het verkeersreglement blijft van kracht.
 1. SuperTank is niet aansprakelijk voor eventuele type-, druk- of zetfouten.
 2. Door deelname aan de SuperTank BTW-Vrij tanken actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de actievoorwaarden.
 3. Droogval van de voorraad brandstoffen is geen reden tot uitkering van een schadevergoeding aan deelnemers die niet konden tanken.
 4. Klachten over de actie BTW-Vrij tanken kunnen via www.supertank.nl/contact ingediend worden.