HVO ALS ALTERNATIEVE BRANDSTOF

  • HVO wordt ook wel Blauwe diesel genoemd en is een alternatieve brandstof die wordt  gemaakt door plantaardige oliën en vetten te behandelen met waterstof.
    HVO staat voor “Hydrotreated Vegetable Oil”. Waterstof die voor de behandeling wordt gebruikt, wordt geproduceerd uit aardgas. De echte CO2 besparing is vooralsnog beperkt, omdat bij het produceren van waterstof uit aardgas onmiddellijk CO2 ontstaat.
  • HVO is er in verschillende mengverhoudingen en wordt op de markt gebracht onder verschillende namen. De blends met mengverhoudingen 10, 20, 30 zijn goedgekeurd volgens EN590 wanneer ze aan de openbare pomp worden verkocht. Niet alle motoren- en voertuigfabrikanten keuren het gebruik van een HVO blend in hun diesel aangedreven voertuigen goed.
  • HVO 100 heeft vrijwel dezelfde eigenschappen als diesel, maar kan schadelijk voor de motor zijn als deze er niet voor is ingericht. HVO heeft een CO2-reductie van maximaal 89%. Hierin is de indirecte productie met behulp van aardgas niet meegerekend. HVO 100 stoot minder fijnstof, roet en NOx uit dan diesel en is biologisch afbreekbaar.
  • HVO kan zowel puur als geblend met fossiele diesel gebruikt worden. HVO 100 (= 100% ofwel puur gebruik) heeft uiteraard de grootste duurzaamheidsvoordelen, een HVO blend realiseert minder CO2 reductie. Voordeel van bijvoorbeeld HVO 20 en HVO 30 (= 20/30% HVO geblend met 80/70% diesel) is dan weer dat deze voldoet aan de EN590 norm voor conventionele brandstof.

EN15940 BRANDSTOF

Bij een test voor de EN15940 normering wordt gebruik gemaakt van dezelfde 16 criteria als bij EN590. Het verschil is echter dat de criteria bij EN15940 aangepast zijn. Zo moet de dichtheid van de diesel in de EN590 norm tussen de 0,820 kg/m³ en de 0,845 kg/m³ liggen. (Een andere norm is de EN590 Arctic Diesel norm. Hierbij ligt de dichtheid tussen de 0,800 kg/m³ en de 0,845 kg/m³). Bij EN15940 ligt de dichtheid tussen de 0,765 kg/m³ en de 0,800 kg/m³.

Daarnaast moet het asgetal en het percentage zwavel in de EN15940 norm niet meetbaar, oftewel nul zijn. Dit is ook haalbaar omdat tijdens het productieproces van HVO alle slechte koolwaterstof moleculen uit de diesel gehaald worden. De HVO 100 valt in deze norm. Waar de EN590 norm voor alle auto’s is goedgekeurd geldt dit nog niet voor de EN15940 normering. Deze norm bestaat nog maar kort en is daarom door fabrikanten nog niet meegenomen in de testen bij hun nieuwe modellen. Auto- en vrachtwagenfabrikanten weten simpelweg niet of dit product in hun voertuig gebruikt mag worden. Gedeeltelijk door de lagere dichtheid die de HVO 100 heeft ten opzichte van fossiele diesel. Steeds meer fabrikanten geven hun voertuigen vrij voor de EN15940 brandstoffen.

VRAGEN?

Is jouw interesse in HVO 100 gewekt of heb jij nog wat vragen omtrent dit product?

Neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens:

T: 0321-387 666
M: mail@supertank.nl